15 JAAR TRANSLATIONEEL ONDERZOEK

De evaluatie

 

ZonMw programmeert sinds 2004 Translationeel Onderzoek om de overgang van preklinisch naar klinisch onderzoek te versnellen. Op verzoek van het ministerie van VWS zijn in 2020 de vijf programma’s van Translationeel Onderzoek geëvalueerd om zicht te krijgen op het belang en de maatschappelijke, toegevoegde waarde met het oog op nieuwe vervolgfinanciering.

De evaluatie bestaat uit een externe evaluatie die is uitgevoerd door een extern bureau, begeleid door een externe evaluatiecommissie en een interne (proces)evaluatie.

Het evaluatierapport

Op 20 mei 2021 is het evaluatierapport van Translationeel Onderzoek aangeboden door Jeroen Geurts, voorzitter ZonMw, aan het ministerie van VWS, Marcel van Raaij, directeur GMT.

De evaluatie omvat vier delen:

Infographic

Translationeel Onderzoek
in beeld

Rapport

Externe Evaluatie

 Rapport

Externe Evaluatie Commissie

 Rapport

Interne Evaluatie

De 5 belangrijkste conclusies uit de evaluatie


1. Noodzakelijk

Translationeel onderzoek is een noodzakelijk stap in de kenniscyclus waarbij resultaten uit fundamenteel onderzoek vertaald worden naar een eerste toepassing bij patiënten.


2. Betrouwbaar

Translationeel onderzoek biedt een betrouwbare basis om innovaties en therapieën door te geleiden naar patiënten.


3. Essentieel

Translationeel onderzoek is een essentiële, stuwende kracht voor de overheid om betaalbaarheid en innovatie hand in hand te kunnen laten gaan in de ontwikkeling rond deze hoog risico fase van therapie-ontwikkeling.


4. High-risk

Investeer met publiek geld in ‘high-risk’ onderzoek zolang de markt dit nog onvoldoende doet.


5. Extra financiering

Extra financiering van translationeel onderzoek is essentieel om diagnostische innovaties en nieuwe behandelingen bij de patiënt te krijgen.

De evaluatie van Translationeel Onderzoek omvat vijf programma’s:

Programma Translationeel Onderzoek

Klik hier en ga naar PTO

Programma Translationeel Gentherapeutisch Onderzoek 

Klik hier en ga naar TGO

Programma Translationeel Adult Stamcelonderzoek 

Klik hier en ga naar TAS

Programma Priority Medicines zeldzame ziekten
en weesgeneesmiddelen 

Klik hier en ga naar PM-Rare

Programma Translationeel Onderzoek2

Klik hier en ga naar PTO2 

 

Bijzondere dank aan co-financiers

De afgelopen 15 jaar werden, naast financiering vanuit ZonMw, verschillende projecten mede mogelijk gemaakt dankzij cofinanciering vanuit verschillende fondsen:

 Meer ontdekken?

Bezoek dan onze website over 15 jaar Translationeel Onderzoek. Daar vind je meer informatie en kun je de online talkshow en onze webinarserie terugkijken.